Hướng dẫn sử dụng ứng dụng đặt taxi sân bay.

Hướng dẫn sử dụng website

Đi Chung Taxi hoạt động như thế nào?

Hướng dẫn đặt xe

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn tra cứu mã vé

Hướng dẫn hủy xe

Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch