Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt

Để được phục vụ chu đáo và kịp thời, hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt vui lòng thông báo cho nhân viên hàng không khi làm thủ tục chuyến bay đi gồm các dịch vụ đặc biệt: Xe lăn đối với hàng khách gặp khó khăn về di chuyển, xe nâng lên tới máy bay đối với hành khách...

Pin It on Pinterest